TIN NÓNG:[“Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch có thể bị xử phạt đến 50 triệu đồng ]

Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch có thể bị xử phạt đến 50 triệu đồng!

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ 15-12.

mã số mã vạch

Theo đó, liên quan đến hành vi vi phạm quy định về sử dụng MSMV:

Nghị định quy định, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc không thông báo bằng văn bản khi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng; Không làm thủ tục gia hạn khi giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV hết hiệu lực; Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng MSMV khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch đúng quy định…

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Sử dụng MSMV có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp quyền sử dụng mã số mã vạch; sử dụng mã số mã vạch đã bị thu hồi; bán, chuyển nhượng mã số mã vạch đã được cấp.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất, gia công, bao gói, sang chiết tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản; sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Cung cấp hoặc sử dụng nguồn dữ liệu về mã vạch không đúng với nguồn dữ liệu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và Tổ chức mã số mã vạch quốc tế. Cung cấp thông tin sai lệch về chủ sở hữu hoặc đối tượng sử dụng mã số mã vạch GS1 hợp pháp. Phát triển và cung cấp các dịch vụ, giải pháp, ứng dụng dựa trên nền tảng mã số mã vạch của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm quy định từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng tùy vào giá trị hàng hóa vi phạm.

==> xem ngay:” NỘI DUNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC “

Trích dẫn nguồn: Baomoi.com