Cung Cấp Tri Thức

author-phong

Lê Văn Phong

Lê Văn Phong là CEO – người sáng lập và điều hành công ty Label Barcode VIỆT NAM, nơi kết nối những nhà cung cấp